Annai Theresa Nagar (SAC) St. Vincent Pallotti Church

Home  »  Annai Theresa Nagar (SAC) St. Vincent Pallotti Church

Parish Name:
Annai Theresa Nagar (Rel. – SAC)
Patron: St. Vincent Pallotti Church
Established Year:
2018
Parish Priest:
Rev. Fr. Sahaya Stanley SAC
Total Population:
1520
Address :
St. Vincent Pallotti Church
Annai Theresa Nagar, Dharga Road
Zamin Pallavaram, Chennai - 600 117.
Taluk:
Pallavaram
District:
Chengalpattu
Email :
Website :
Phone Number : 9445 07 7321