Annai Theresa Nagar (SAC) St. Vincent Pallotti Church

Parish Name:
Annai Theresa Nagar (Rel. – SAC)
Patron: St. Vincent Pallotti Church
Established Year:
2018
Parish Priest:
Rev. Fr. Sathish Kumar Guruz SAC
Total Population:
1520
Address : St. Vincent Pallotti Church
Annai Theresa Nagar, Dharga Road
Zamin Pallavaram, Chennai – 600 117
Taluk:
Pallavaram
District:
Chengalpattu
Email :
Website :
Phone Number :