Rajaji Nagar St. Joseph’s Church

Home  »  Rajaji Nagar St. Joseph’s Church

Parish Name:
Rajaji Nagar
Patron: St. Joseph
Established Year:
1994
Parish Priest:
Rev. Fr. G. Chinnappar
Total Population:
3400
Address : Rajaji Nagar
St. Joseph’s Church
Raja Joseph Street, Dargha Road
Rajaji Nagar, Pallavaram,
Chennai – 600 043.
Taluk:
 Pallavaram
District:
Chengalpattu
Email : [email protected]
Website : www.stjosephchurchrajajinagarpallavaram.com
Phone Number : 044-22660670